Hà Nội (TTXVN (14/3/2018) Chiều 14/3/2018 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đến thủ đô Canberra, Australia bắt đầu chuyến thăm chính thức và dự Hội nghị đặc biệt Asean- Australia từ ngày 14-18/3/2018 theo lời mời của Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull.
  • Chiều 14/3/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đến thủ đô Canberra, Australia. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

  • Quang cảnh lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân và Đoàn cấp cao Việt Nam tại sân bay quân sự Fairbairn ở Thủ đô Canberra, Australia, chiều 14/3/2018 (giờ địa phương). Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

  • Quang cảnh lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân và Đoàn cấp cao Việt Nam tại sân bay quân sự Fairbairn ở Thủ đô Canberra, Australia, chiều 14/3/2018 (giờ địa phương). Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

  • Quang cảnh lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân và Đoàn cấp cao Việt Nam tại sân bay quân sự Fairbairn ở Thủ đô Canberra, Australia, chiều 14/3/2018 (giờ địa phương). Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

  • Quang cảnh lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân và Đoàn cấp cao Việt Nam tại sân bay quân sự Fairbairn ở Thủ đô Canberra, Australia, chiều 14/3/2018 (giờ địa phương). Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

  • Quang cảnh lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân và Đoàn cấp cao Việt Nam tại sân bay quân sự Fairbairn ở Thủ đô Canberra, Australia, chiều 14/3/2018 (giờ địa phương). Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

  • Quang cảnh lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân và Đoàn cấp cao Việt Nam tại sân bay quân sự Fairbairn ở Thủ đô Canberra, Australia, chiều 14/3/2018 (giờ địa phương). Ảnh: Thống Nhất-TTXVN