Hà Nội (TTXVN 23/8/2019) Sáng 23/8/2018, tại Trụ sở Chính phủ, ngay sau khi kết thúc hội đàm chính thức giữa Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Australia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong chuyển đổi số và Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Cơ quan chuyển đổi số Australia (ngày 23/8/2019). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong chuyển đổi số và Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Cơ quan chuyển đổi số Australia (23/8/2019). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison chứng kiến lễ ký biên bản thoả thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Australia về triển khai Chương trình hợp tác ASEAN - Australia về chống buôn bán người (ngày 23/8/2019). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison chứng kiến lễ ký biên bản thoả thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Australia về triển khai Chương trình hợp tác ASEAN - Australia về chống buôn bán người (ngày 23/8/2019). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong Cải cách Chính phủ điện tử và nâng cao trong năng lực lãnh đạo Chiến lược và Hội nhập Quốc tế giữa Văn phòng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Cơ quan chuyển đổi số Australia (ngầy 23/8/2019). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ chiến lược và hợp tác giữa Tập đoàn Sovico và Công ty TNHH Avalon1 (ngày 23/8/2019). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ chiến lược và hợp tác giữa Tập đoàn Sovico và Công ty TNHH Avalon1 (23/8/2019). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ chiến lược và hợp tác giữa Tập đoàn Sovico và Công ty TNHH Avalon1 (23/8/2019). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ chiến lược và hợp tác giữa Tập đoàn Sovico và Công ty TNHH Avalon1 (23/8/2019). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ về phát triển khu vực tài chính và tài chính toàn diện giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia và Ngân hàng Phát triển Châu Á (23/8/2019). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ về phát triển khu vực tài chính và tài chính toàn diện giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia và Ngân hàng Phát triển Châu Á (23/8/2019). Thống Nhất – TTXVN