Hà Nội (TTXVN 12/12/2022) Sáng 12/12/2022, tại Den Haag, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte hội đàm nhân chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan.
  • Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte hội đàm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte chứng kiến lễ ký Tuyên bố chung giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao Vương quốc Hà Lan về hợp tác giảm phát thải trong sản xuất và tiêu dùng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte chứng kiến lễ ký Tuyên bố chung giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao Vương quốc Hà Lan về hợp tác giảm phát thải trong sản xuất và tiêu dùng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte chứng kiến lễ ký Kế hoạch hành động chung về quản lý tài nguyên nước giữa Bộ Tài Nguyên Môi trường Việt Nam và Bộ Hạ tầng và Tài nguyên nước Hà Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte chứng kiến lễ ký Kế hoạch hành động chung về quản lý tài nguyên nước giữa Bộ Tài Nguyên Môi trường Việt Nam và Bộ Hạ tầng và Tài nguyên nước Hà Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)