Hà Nội (TTXVN 19/09/2023) Sáng 19/9/2023 (giờ địa phương), tại Washington D.C (Hoa Kỳ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Đại học Georgetown.
  • Lãnh đạo Đại học Georgetown đón Thủ tướng Phạm Minh Chính.

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại học Georgetown.

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại học Georgetown.

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại học Georgetown.

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại học Georgetown.

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các sinh viên Đại học Georgetown.

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo Đại học Georgetown.

  • Đại học Georgetown tại Washington D.C (Hoa Kỳ).