Hà Nội (TTXVN 17/1/2023) Chiều ngày 17/1/2023, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo sang thăm chính thức Việt Nam.
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo. (Ảnh: Dương Giang - TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo. (Ảnh: Dương Giang - TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo về những di sản văn hoá của Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang - TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo. (Ảnh: Dương Giang - TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo. (Ảnh: Dương Giang - TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo. (Ảnh: Dương Giang - TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo. (Ảnh: Dương Giang - TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo phát biểu. (Ảnh: Dương Giang - TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo. (Ảnh: Dương Giang - TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo. (Ảnh: Dương Giang - TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo phát biểu. (Ảnh: Dương Giang - TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo. (Ảnh: Dương Giang - TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo cùng thành viên đoàn. (Ảnh: Dương Giang - TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo cùng thành viên đoàn hai nước. (Ảnh: Dương Giang - TTXVN)