Hà Nội (TTXVN 7/1/2024) Sáng 7/1/2024, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào.
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chủ trì Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam – Lào (1/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chứng kiến ký biên bản Kỳ họp lần thứ 46  (1/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chứng kiến ký biên bản Kỳ họp lần thứ 46  (1/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chứng kiến ký biên bản Kỳ họp lần thứ 46  (1/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Quang cảnh Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào  (1/2024). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và các thành viên đoàn Lào tham dự kỳ họp (1/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên đoàn Việt Nam tham dự kỳ họp  (1/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu (1/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone phát biểu(1/2024). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam – Lào (1/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN