Hà Nội (TTXVN 25/2/2019) Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam, do Thủ tướng Phạm Văn Đồng dẫn đầu, thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, tháng 6/1961.