Hà Nội (22/1/2019) Chiều 22/1/2019, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan sang thăm chính thức Việt Nam.
  • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan (1/2019). Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

  • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan (1/2019). Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

  • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan (1/2019). Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

  • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan (1/2019). Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

  • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan (1/2019). Ảnh: Trí Dũng – TTXVN