Hà Nội (TTXVN 7/2/2024) Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 7/2/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Hà Nội cùng toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự chúc Tết. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

  • Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự chúc Tết. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN

  • Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự chúc Tết. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN