Hà Nội (TTXVN 8/3/2024) Theo phóng viên TTXVN tại Washington D.C, vào 21h25 ngày 7/3 theo giờ bờ Đông (9h25 ngày 8/3 theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu trình bày Thông điệp liên bang trước Quốc hội lưỡng viện.
  • Tổng thống Mỹ Joe Biden (giữa) trình bày Thông điệp liên bang trước Quốc hội lưỡng viện, ngày 7/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Tổng thống Mỹ Joe Biden (phía trước) trình bày Thông điệp liên bang trước Quốc hội lưỡng viện, ngày 7/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Tổng thống Mỹ Joe Biden (phía trước) trình bày Thông điệp liên bang trước Quốc hội lưỡng viện, ngày 7/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Tổng thống Mỹ Joe Biden (phía trước) trình bày Thông điệp liên bang trước Quốc hội lưỡng viện, ngày 7/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Tổng thống Mỹ Joe Biden trình bày Thông điệp liên bang trước Quốc hội lưỡng viện, ngày 7/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Tổng thống Mỹ Joe Biden trình bày Thông điệp liên bang trước Quốc hội, ngày 7/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Ngày 7/3/2024, Tổng thống Mỹ Joe Biden trình bày Thông điệp liên bang trước Quốc hội lưỡng viện. Thông điệp đề cập tới những thành tựu của ông kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cả về đối nội và đối ngoại, trong đó nêu bật những điểm sáng về phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát, cải thiện an sinh xã hội... Bản Thông điệp liên bang cũng đưa ra tầm nhìn chiến lược, gửi gắm thông điệp đến cử tri Mỹ, cho thấy những đường hướng mà Tổng thống Biden sẽ lãnh đạo đất nước trong 4 năm tới nếu tái đắc cử. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Tổng thống Mỹ Joe Biden trình bày Thông điệp liên bang trước Quốc hội, ngày 7/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Ngày 7/3/2024, Tổng thống Mỹ Joe Biden trình bày Thông điệp liên bang trước Quốc hội lưỡng viện. Thông điệp đề cập tới những thành tựu của ông kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cả về đối nội và đối ngoại, trong đó nêu bật những điểm sáng về phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát, cải thiện an sinh xã hội... Bản Thông điệp liên bang cũng đưa ra tầm nhìn chiến lược, gửi gắm thông điệp đến cử tri Mỹ, cho thấy những đường hướng mà Tổng thống Biden sẽ lãnh đạo đất nước trong 4 năm tới nếu tái đắc cử. Ảnh: AFP/TTXVN