Chiều 22/10/2022, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres dự cuộc gặp và nói chuyện với đại diện thanh niên, sinh viên Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì.
  •  Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres thăm Học viện Ngoại giao. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

  • Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres thăm Học viện Ngoại giao. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

  • Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres thăm Học viện Ngoại giao.(Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

  • Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres dự cuộc gặp và nói chuyện với đại diện thanh niên, sinh viên Việt Nam. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

  • Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đối thoại với đại diện thanh niên, sinh viên Học viện Ngoại giao. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

  • Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đối thoại với đại diện thanh niên, sinh viên Học viện Ngoại giao. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

  • Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cắt băng khánh thành sảnh Liên hợp quốc. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

  • Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Bùi Thanh Sơn phát biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)