• Ngày 29/3/1975, Đà Nẵng đã hoàn toàn được giải phóng. Ảnh: TTXVN

 • Các lực lượng vũ trang giải phóng tiến vào cửa Ngọ Môn (Huế) sáng 26/3/1975. Ảnh: TTXVN

 • Cờ của Chính phủ cách mạng lâm thời tung bay trên cột cờ thành phố Huế. Ảnh: Lâm Hồng Long - TTXVN

 • Quân giải phóng tiến vào thành phố Đà Nẵng trong sự chào đón hân hoan của các tầng lớp nhân dân. Ảnh: Quang Thành - TTXVN

 • Nhân dân thành phố Đà Nẵng đổ ra đường mừng đón quân giải phóng. Ảnh: Ngọc Đản - TTXVN

 • Công nhân nhà máy dệt Đà Nẵng chào đón các chiến sĩ quân giải phóng. Ảnh: Vũ Tạo - TTXVN

 • Quân giải phóng tiến vào thành phố Huế. Ảnh: Hoàng Thiểm - TTXVN

 • Xe quân sự cùng khí tài chiến đấu của địch vứt lại bừa bãi ở Huế trong lúc tháo chạy. Ảnh: Hoàng Giang - TTXVN

 • Xe thiết giáp cùng nhiều khí tài chiến đấu của địch vứt lại bừa bãi ở Huế trong lúc tháo chạy. Ảnh: Hoàng Giang - TTXVN

 • Quân giải phóng làm chủ các cơ quan của ngụy quyền trong thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Quang Thành - TTXVN

 • Quân giải phóng làm chủ các cơ quan ngụy quyền trong thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Giang - TTXVN

 • Xe tăng quân giải phóng tiến vào giải phóng Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Giang - TTXVN

 • Bộ binh và xe tăng quân giải phóng tiến vào giải phóng Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Giang - TTXVN

 • Nhân dân Đà Nẵng mừng đón quân giải phóng. Ảnh: Lâm Hồng Long - TTXVN

 • Các lực lượng vũ trang giải phóng tiến vào cửa Ngọ Môn (Huế) sáng 26/3/1975. Ảnh: TTXVN