Hà Nội (TTXVN 12/10/2022) Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), 11h45 ngày 11/10/2022 (22h45 cùng ngày theo giờ Việt Nam), Việt Nam đã trúng cử trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025 tại phiên họp của Đại hội đồng LHQ khóa 77 tại New York (Mỹ). 14 thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền sẽ đảm nhiệm trọng trách trong nhiệm kỳ 3 năm, bắt đầu vào tháng 1/2023. Kết quả bầu cử cho thấy sự tham gia tích cực của Việt Nam trong các hoạt động của Hội đồng Nhân quyền LHQ, những cam kết và nỗ lực mạnh mẽ của Việt Nam về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận, tin tưởng và đánh giá cao.
 • Phiên họp bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Nhân quyền tại LHQ (11/10/2022). Ảnh: Nguyễn Huy-TTXVN

 • Phiên họp bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Nhân quyền tại LHQ (11/10/2022). Ảnh: Nguyễn Huy-TTXVN

 • Phiên họp bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Nhân quyền tại LHQ (11/10/2022). Ảnh: Nguyễn Huy-TTXVN

 • Đoàn Việt Nam tham dự phiên họp bỏ phiếu và công bố kết quả thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (11/10/2022). Ảnh: TTXVN phát

 • Đoàn Việt Nam tham dự phiên họp bỏ phiếu và công bố kết quả thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (11/10/2022). Ảnh: TTXVN phát

 • Đoàn Việt Nam tham dự phiên họp bỏ phiếu và công bố kết quả thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (11/10/2022). Ảnh: TTXVN phát

 • Đoàn Việt Nam tham dự phiên họp bỏ phiếu và công bố kết quả thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (11/10/2022). Ảnh: TTXVN phát

 • Đoàn Việt Nam tham dự phiên họp bỏ phiếu và công bố kết quả thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (11/10/2022). Ảnh: TTXVN phát

 • Đoàn Việt Nam tham dự phiên họp bỏ phiếu và công bố kết quả thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 (11/10/2022). Ảnh: Nguyễn Huy-TTXVN

 • Đoàn Việt Nam tham dự phiên họp bỏ phiếu và công bố kết quả thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 (11/10/2022). Ảnh: Nguyễn Huy-TTXVN

 • Đoàn Việt Nam tham dự phiên họp bỏ phiếu và công bố kết quả thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 (11/10/2022). Ảnh: Nguyễn Huy-TTXVN