Việt Nam và Bangladesh là hai quốc gia có nền tảng lịch sử tương đồng, cùng trải qua nhiều thập kỷ đấu tranh giành độc lập.

Hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 11/2/1973. Từ đó đến nay, quan hệ hữu nghị giữa hai nước luôn bền chặt, lãnh đạo và nhân dân hai nước luôn dành cho nhau tình cảm thân thiện, với tin cậy chính trị cao, là nền tảng vững chắc cho việc thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực.
Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp với Bangladesh. Bangladesh cũng luôn coi trọng và ngưỡng mộ thành tựu đấu tranh, giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Hai nước luôn sát cánh và ủng hộ lẫn nhau trong công cuộc xây dựng, bảo vệ độc lập chủ quyền và phát triển kinh tế ở mỗi nước.

Ngày nay, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa Việt Nam và Bangladesh đã có bước phát triển to lớn về mọi mặt, từ chính trị, kinh tế, thương mại cho đến văn hóa, giao lưu nhân dân.