Việt Nam và Cộng hòa Séc có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/2/1950. Kể từ đó đến nay, vượt qua những thăng trầm của lịch sử, mối quan hệ tốt đẹp đó vẫn luôn được lãnh đạo, nhân dân hai nước gìn giữ và phát triển.

Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống tại khu vực Trung-Đông Âu, trong đó Cộng hòa Séc là một trong những đối tác ưu tiên. Séc cũng luôn quan tâm thực hiện chính sách phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực.

Mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước được đánh dấu qua các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao. Hai nước đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác và luôn ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế.