Kể từ khi Việt Nam và Na Uy thiết lập quan hệ ngoại giao vào 25/11/1971, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố, phát triển.  

Trước đây, cũng như các nước Bắc Âu khác, Na Uy có phong trào ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam rất mạnh mẽ.

Hiện nay, Na Uy tích cực hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Về chính trị-ngoại giao, hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Hai nước phối hợp hiệu quả tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế, nhất là trong các vấn đề như biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế đại dương, giảm rác thải biển…