Một góc xã An Bình, huyện Lý Sơn. Ảnh: Báo Ảnh Việt Nam

Quảng Ngãi có bề dày lịch sử văn hóa và truyền thống cách mạng. Đất và người Quảng Ngãi là dải đất miền Trung bên núi non, bên biển cả. Cuộc sống bên chân núi và chân sóng đã tạo cho con người Quảng Ngãi bản lĩnh, chịu khó, bất khuất, sáng tạo.

 Quảng Ngãi có nhiều di sản văn hóa đa dạng và độc đáo. Vùng ven biển và huyện đảo Lý Sơn là “mảnh đất vàng” về di sản. Lý Sơn có đến 50 di tích lịch sử, văn hóa. Người dân miền biển trong quá trình lao động sản xuất, đánh bắt hải sản cũng đã sáng tạo ra những giá trị văn hóa tinh thần mang bản sắc đặc trưng văn hóa Quảng Ngãi như dân ca bài chòi, bả trạo, sắc bùa, hát hò, hát hố. Trong số này nghệ thuật bài chòi đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.