Đoàn thể thao Việt Nam chính thức tham dự Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD) từ năm 1982 với HCĐ môn bắn súng của vận động viên Quốc Cường. Tới năm 1994, chúng ta mới có 1 HCV đầu tiên. Năm 2002, Đoàn thể thao Việt Nam giành được 4 HCV. Tuy nhiên, do những thay đổi về nội dung, cơ cấu, Đoàn thể thao Việt Nam chỉ có 3 HCV tại ASIAD 2006. 2 kỳ đại hội sau vào các năm 2010 và 2014 cũng chỉ có 1 HCV. Kỳ ASIAD lần thứ 18 năm 2018 tổ chức tại Indonesia, chúng ta vượt lên với 4 HCV - vượt chỉ tiêu đề ra, cùng 16 HCB và 18 HCĐ.