Ngày 15/9/1945, 13 ngày sau ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, từ Đài phát sóng vô tuyến Bạch Mai (Hà Nội), Việt Nam Thông tấn xã (VNTTX) nay là Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) chính thức phát đi toàn thế giới và trong nước bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử cùng danh sách thành viên Chính phủ Lâm thời của nước Việt Nam mới bằng 3 thứ tiếng: Việt, Pháp và Anh. Đây là bản tin đầu tiên của VNTTX, đánh dấu sự ra đời của cơ quan Thông tấn quốc gia.

Kể từ đó đến nay, Thông tấn xã Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc trong mọi thời kỳ cách mạng. Đặc biệt, trong công cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, đội ngũ những người làm báo Thông tấn xã Việt Nam thực sự là những nhà báo - chiến sĩ, hoàn thành xuất sắc "sứ mệnh" vẻ vang, duy trì mạch thông tin thông suốt, kịp thời về cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta đến đông đảo bạn đọc trong nước và quốc tế.

Ngày nay, Thông tấn xã Việt Nam luôn bám sát thực tiễn, tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; động viên, cổ vũ toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; vạch trần các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ghi nhận đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ những người làm báo Thông tấn xã Việt Nam, Đảng và Nhà nước tặng thưởng Thông tấn xã Việt Nam danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và đặc biệt Thông tấn xã Giải phóng được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Vẻ vang trong quá khứ, nhanh nhạy, hiện đại ở hiện tại và sẽ tiếp tục đổi mới, phát triển trong tương lai, TTXVN luôn xứng đáng là trung tâm thông tin chiến lược tin cậy của Đảng và Nhà nước và là một hãng thông tấn có uy tín trong khu vực và quốc tế.