1. Tên nước: Hungary

2. Thủ đô: Budapest

3. Quốc kỳ:

4. Quốc khánh: 20/8

5. Diện tích: 93.030 km2

6. Dân số: 10.072.948 người (2024).

7. Vị trí địa lý: Nằm giữa Trung Âu, có đường biên giới chung với các nước Ukraina, Romania, Serbia, Slovenia, Croatia, Áo và Slovakia.

8. Đơn vị tiền tệ: Pho-rinh (Forint - Ft).

9. GDP bình quân đầu người: 18.000 USD (2023).

10. Dân tộc: Hungary (92,3%), Digan (1,9%), còn lại là Đức, Romania, Serbia…

11. Tôn giáo: Thiên chúa (37,2%), Tin lành (21%), Phúc âm (6,2%), Do thái (5,9%), Cơ đốc Hy Lạp (2,2%), Chính thống (0,6%).

12. Ngôn ngữ chính: tiếng Hungary.

13. Lãnh đạo chủ chốt 
- Tổng thống Novák Katalin; thuộc Đảng Liên minh Công dân Hungary - FIDESZ (từ 5/2022).
- Thủ tướng Orbán Viktor; thuộc FIDESZ (bầu lại tháng 4/2022).
- Chủ tịch Quốc hội Kovér László; thuộc FIDESZ (bầu lại tháng 4/2022).

Cập nhật đến tháng 1/2024

Nguồn: Bộ Ngoại giao