Thượng tướng Hoàng Minh Thảo (25/10/1921 - 8/9/2008)

Họ và tên: Tạ Thái An

Ngày sinh: 25/10/1921

Ngày mất: 8/9/2008

Quê quán: xã Bảo Khê, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương Đảng: khóa IV (dự khuyết), khóa V.

- Viện trưởng Học viện Quân sự (1960)

- Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên (B3)

- Viện trưởng - Bí thư Đảng ủy Học viện Quân sự cấp cao (1977 - 2/1990).

- Viện trưởng Viện chiến lược quân sự Bộ Quốc phòng (tháng 3/1990)

Đồng chí được thăng quân hàm cấp: Đại tá (1948); Thiếu tướng (1959); Trung tướng (1974); Thượng tướng (1984).