Hà Nội (TTXVN 20/5/2024) Đúng 9 giờ ngày 20/5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội, phát biểu khai mạc.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội phát biểu khai mạc. Ảnh: TTXVN

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Kính thưa Quốc hội, thưa các vị khách quý,

Kính thưa đồng bào, đồng chí, chiến sỹ lực lượng vũ trang và cử tri cả nước,

Hôm nay, Quốc hội khóa 15 khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi nhiệt liệt chào mừng  các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý,  đại diện Đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế đã đến dự  phiên khai mạc Kỳ họp. Xin trân trọng gửi tới quý vị đại biểu,  toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cử tri  cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài lời chào, lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.  

Kính thưa Quốc hội,

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 diễn ra trong không khí  hào hùng của những ngày tháng 5 lịch sử, kỷ niệm 134 năm  ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng  khóa 13 thành công tốt đẹp. Kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Tại phiên họp trù bị, các vị đại biểu Quốc hội đã thống nhất rất cao, biểu quyết thông qua nội dung, thời gian, chương trình và phương thức tiến hành kỳ họp. Theo đó, Quốc hội làm việc trong 26,5 ngày, từ ngày 20/5 đến ngày 28/6/2024;  chia làm 2 đợt: đợt 1 từ ngày 20/5 đến ngày 8/6; đợt 2 từ ngày 17/6 đến ngày 28/6. Quốc hội sẽ xem xét, quyết định những nội dung quan trọng sau đây:  

Thứ nhất, về công tác lập pháp      

Tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là  Kết luận số 19 của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình  xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, công tác lập pháp  là nội dung trọng tâm, chiếm gần 2/3 thời gian của Kỳ họp với  số lượng 24 dự án luật, dự thảo nghị quyết, đây là khối lượng  nội dung về lập pháp lớn nhất được xem xét tại một kỳ họp  từ đầu nhiệm kỳ đến nay; Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10  dự án luật; 3 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và thảo luận, cho ý kiến lần đầu đối với 11 dự án luật khác.

Các dự án luật, dự thảo nghị quyết được Quốc hội xem xét tại Kỳ họp này liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, thu hút  sự quan tâm nhiều của cử tri và Nhân dân cả nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội  hoạt động chuyên trách lần thứ 5 để cho ý kiến về 08 dự án luật trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7. Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung đóng góp ý kiến  toàn diện cả về nội dung và kỹ thuật của dự thảo luật để đảm bảo chất lượng cao nhất khi được xem xét, thông qua. Đối với các dự án luật được Quốc hội cho ý kiến lần đầu, đề nghị các vị đại biểu  Quốc hội quan tâm thảo luận kỹ lưỡng về cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý, những nguyên tắc, mục tiêu, quan điểm lớn, chính sách quan trọng; tính hợp lý, khả thi của các quy định để làm cơ sở cho các cơ quan tiếp tục hoàn chỉnh, trình Quốc hội xem xét,  thông qua tại kỳ họp tới.

Thứ hai, về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác

Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện  kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước  những tháng đầu năm 2024; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022. 

Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội phân tích, đánh giá  khách quan, toàn diện, tập trung vào những vấn đề lớn, qua đó  đánh giá chất lượng và những vấn đề cần rút kinh nghiệm  trong công tác quản lý, điều hành, nhất là công tác dự báo, dự toán ngân sách nhà nước. Đối với tình hình những tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho những tháng còn lại của năm 2024, đề nghị các vị đại biểu Quốc hội bám sát các yêu cầu, mục tiêu,  giải pháp tại các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ về  phát triển kinh tế - xã hội…; lưu ý những tác động và khó khăn mới phát sinh do diễn biến phức tạp của tình hình trong nước, thế giới và khu vực để đánh giá đúng những kết quả quan trọng đã đạt được, những bất cập, hạn chế, yếu kém, đề xuất những giải pháp  thiết thực, hiệu quả để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách năm 2024, tạo tiền đề để  thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.  

Đồng thời, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định, cho ý kiến về  Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển  văn hóa giai đoạn 2025-2035; chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước); điều chỉnh chủ trương đầu tư  Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội  vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và  Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len; Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và một số nội dung quan trọng khác. Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội quan tâm thảo luận, đóng góp ý về sự phù hợp, tính khả thi, hiệu quả của các chính sách; tính  thống nhất, đồng bộ với các quy định của pháp luật hiện hành;  bảo đảm phát huy được nguồn lực, tận dụng được cơ hội phát triển, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.  

Thứ ba, về giám sát tối cao

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ nghe Ủy ban Trung ương  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 7; xem xét báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến  Kỳ họp thứ 6; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các  nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia  đến hết năm 2023”; xem xét, thông qua các nghị quyết về Chương trình giám sát và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2025. Báo cáo của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng  Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước đã được gửi đến các vị đại biểu Quốc hội để nghiên cứu, kết hợp xem xét,  thảo luận cùng các nội dung liên quan.    

Thứ tư, về công tác nhân sự  

Quốc hội sẽ xem xét bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, phê chuẩn thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội xem xét, thảo luận kỹ lưỡng để việc  quyết định công tác nhân sự đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt sự đồng thuận, thống nhất cao.

Như vậy, khối lượng công việc của Kỳ họp thứ 7 là rất lớn; để  Kỳ họp đạt kết quả tốt nhất, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ,  nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng,  thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc,  chất lượng để đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -  xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước cũng như  sự mong đợi của cử tri và Nhân dân cả nước.  

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15. Xin trân trọng cảm ơn!