Hà Nội (TTXVN 3/1/2003) Chiều 3/1/2003, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp Đoàn ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam khóa IV đến chào Tổng Bí thư nhân kết thúc Đại hội đại biểu những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ tư.

Thay mặt các vị trong Đoàn Uỷ ban đoàn kết Công giáo Việt  Nam, Linh mục Nguyễn Tấn Khóa, Chủ tịch Uỷ ban đoàn kết Công giáo  Việt Nam khóa IV, báo cáo với Tổng Bí thư về kết quả của Đại hội.

Linh mục cho biết, sau hai ngày làm việc khẩn trương trong tinh thần đoàn kết, Đại hội đại biểu những người Công giáo Việt Nam xây dựng và  bảo vệ Tổ quốc lần thứ tư đã kết thúc thành công. Đại hội đã tổng kết  phong trào đồng bào Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và  hoạt động của Uỷ ban đoàn kết Công giáo Việt Nam khóa III (1997-2002); đề ra phương hướng, nhiệm vụ của phong trào đồng bào  Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới;  lựa chọn những linh mục, tu sỹ, giáo dân tiêu biểu, có năng lực tham  gia ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam khóa IV. Linh mục Nguyễn Tấn Khóa cũng bày tỏ niềm tin sâu sắc của những người Công giáo Việt Nam  vào tương lai phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hứa sẽ đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và  bảo vệ Tổ quốc, chúc Tổng Bí thư và các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước mạnh khỏe để tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta xây dựng thành công nước  Việt Nam "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Phát biểu tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã thay  mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng chào mừng thành công của Đại hội đại biểu những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ tư; cảm ơn cụ Chủ tịch ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam  khóa IV đã có những lời chúc tốt đẹp đối với cá nhân Tổng Bí thư và  các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng thấy  phong trào đồng bào Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm qua đã hoạt động tích cực, động viên bà con giáo dân  tham gia lao động sản xuất, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách  của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là đã tham gia tích cực các phong trào  xã hội, đồng hành cùng dân tộc, sống và làm việc vì hạnh phúc của  đồng bào Việt Nam không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng. Tổng Bí thư  khẳng định Đảng và Nhà nước ta trước sau như một tôn trọng quyền tự  do tín ngưỡng, tôn trọng quyền tự do của công dân được theo hoặc  không theo bất kỳ một tôn giáo nào, tạo mọi điều kiện để đồng bào có tín ngưỡng nói chung, người Công giáo Việt Nam nói riêng tham gia các  hoạt động xã hội ích nước lợi dân, phát huy tinh thần "Kính chúa, yêu  nước", sống "Tốt đời đẹp đạo" và "Sống Phúc âm trong lòng dân tộc".  

Nhân dịp Năm mới, Tổng Bí thư chúc cụ Chủ tịch ủy ban đoàn kết Công  giáo Việt Nam khóa IV, chúc các vị linh mục, tu sĩ, giáo dân Công  giáo Việt Nam mạnh khỏe. Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn ủy ban đoàn kết  Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa những người Công giáo Việt Nam với Đảng và Nhà nước, với toàn  thể đồng bào Việt Nam, tập hợp ngày càng đông đảo những người Công  giáo Việt Nam đoàn kết cùng cả dân tộc trong công cuộc xây dựng và  bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta./.

Mai Quang Huy