Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 1/6/1977