Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 2/3/2001