Chùa Âng nằm trong khu quần thể thắng cảnh Ao Bà Om, Trà Vinh. (Ảnh: An Hiếu)