Cụ Nguyễn Văn Tố (1889-1947)

Họ và tên: Nguyễn Văn Tố 
Bút hiệu: Ứng Hòe
Ngày sinh: 5/6/1889
Ngày mất: 10/1947
Giới tính: Nam
Quê quán: Hà Đông (nay thuộc Hà Nội)
Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

- Trưởng ban Thường trực Quốc hội (Chủ tịch Quốc hội) (1/1946 - 11/1946)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa I