Pác Tạ - ngọn núi biểu tượng cho toàn vùng Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang (Ảnh: baotuyenquang.com.vn)