Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dịch COVID-19 dự báo vẫn còn diễn biến khó lường trong thời gian tới giai đoạn khẩn cấp của đại dịch hiện vẫn chưa kết thúc các biến thể mới có khả năng vẫn xuất hiện, có thể làm dịch COVID-19 trở nên phức tạp và gia tăng trở lại, thậm chí lây lan phổ biến hơn cả Omicron, biến thể chính trên toàn cầu hiện nay. Vaccine hiện vẫn là biện pháp quan trọng trong phòng, chống dịch.