Hà Nội (TTXVN 18/2/2024) Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc đã diễn ra cách đây 45 năm. Khi đất nước vừa bước ra từ hai cuộc chiến tranh, từng mảnh đất, địa danh còn chưa hết mùi thuốc súng, thì toàn dân tộc lại bước vào một cuộc chiến đấu cam go, đầy thách thức. Với tinh thần quả cảm, ý chí “Một tấc không đi, một ly không rời”, quyết tâm giữ vững từng mỏm đồi, từng vách đá, điểm cao, nhân dân ta một lần nữa bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ Quốc. 45 năm đã trôi qua, khói súng đã tan nơi chiến trường, vết thương đạn bom cũng dần mờ nhạt, những người lính năm xưa đã có cuộc sống mới. Thế nhưng, cứ mỗi năm, đến dịp này, các thế lực thù địch, chống đối lại lợi dụng cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc để xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.