Hà Nội (TTXVN 6/5/2024) Với người Pháp, Điện Biên Phủ là một ký ức buồn. Nhưng, nói như Tổng thống Pháp Emmanuel Macrongười, rằng "chúng ta phải luôn đối diện với lịch sử của mình. Với nhà sử học Alain Ruscio, “Sau 70 năm, trận chiến lịch sử Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị”.