Hà Nội (TTXVN 4/1/2024) Trong bối cảnh Chính phủ Nhật Bản đang tập trung vào công tác cứu hộ, cứu trợ, khắc phục hậu quả động đất, người Việt Nam tại vùng tâm chấn đã nhận được sự tương trợ ấm áp từ cộng đồng và cả những người bạn Nhật Bản. Những người Việt cũng rất cố gắng tự lực và tập hợp thành nhóm để hỗ trợ nhau, chia sẻ khó khăn.