Tuyên Quang (TTXVN 17/2/2024) Sáng 17/2/2024, hàng vạn đồng bào các dân tộc và du khách đã nô nức kéo về trung tâm huyện Chiêm Hoá (Tuyên Quang), tham dự Lễ hội Lồng Tông – ngày hội xuống đồng của dân tộc Tày. Lễ hội năm nay có chủ đề “Bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch”.