Hà Nội (TTXVN 30/12/2023) Ngày 29/12/2023, Tổng cục Thống kê đã công bố số liệu tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam năm 2023. Theo đó, với mức tăng trưởng 5,05%dù không đạt mục tiêu đề ra nhưng đây là một con số rất đáng ghi nhận trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế thế giới. Những nỗ lực này của năm sẽ tạo dư địa cho sự phục hồi tích cực hơn trong năm 2024.

Nỗ lực của nền kinh tế Việt Nam