Hà Nội (TTXVN 30/3/2024) Ngày 7/5/1954 đã đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam và thế giới với chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Ngày nay, tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã có riêng một phòng về chiến thắng Điện Biên Phủ trưng bày những kỷ vật, trong đó đều mang trong mình những câu chuyện riêng như nhắc nhở về một giai đoạn lịch sử oanh liệt, hào hùng của cả dân tộc.