Hà Nội (TTXVN 4/3/2024) Ngày 4/3/2024, an ninh đã được tăng cường tại thành phố Melbourne của Australia trong bối cảnh Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia sẽ khai mạc tại trung tâm hội nghị và triển lãm của thành phố này.

Tăng cường an ninh trước thềm Hội nghị cấp cao ASEAN-Australia