28/7/1995 Chính thức gia nhập ASEAN
1995-1999 Tích cực thúc đẩy kết nạp các nước Lào, Myanmar và Campuchia vào ASEAN
1998 Tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 6
2000-2001 Chủ tịch Ủy ban thường trực ASEAN (ASC)
2010 Chủ tịch ASEAN 
Tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 17
2012-2015 Đảm nhiệm vai trò điều phối viên quan hệ ASEAN với EU
2016 Tiếp tục tham gia đầy đủ, hoàn thành nghiêm túc các cam kết và đóng góp hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực hợp tác của ASEAN
2018 Tổ chức thành công Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN)
1/1/2020 Chủ tịch ASEAN
2020 Tổ chức thành công:
+ Hội nghị Cấp cao ASEAN 36
+ Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 41 (AIPA 41)
+ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53
+ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37
11/2021 Tổ chức thành công Diễn đàn cấp cao của ASEAN về hợp tác tiểu vùng vì tăng trưởng bao trùm và phát triển bền vững
7/2022 Chủ tịch luân phiên ACBA (Ủy ban các nước ASEAN tại Buenos Aires)
11/2022 Tại Hội nghị cấp cao ASEAN 40, 41, có nhiều đóng góp thực chất cho hợp tác ASEAN với các đối tác và thành công chung của các hội nghị
5/2023 Tại Hội nghị cấp cao ASEAN 42, Việt Nam đóng góp tích cực, chủ động và có trách nhiệm vào việc củng cố đoàn kết ASEAN và ứng phó hiệu quả với các thách thức

(Cập nhật đến tháng 7/2023)