Phiên tòa xét xử Sơ thẩm: 8-15/3/2021

Phiên tòa xét xử Phúc thẩm: 27-29/9/2021

Vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ - viết tắt là Dự án Ethanol Phú Thọ

Mặc dù biết Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) không đủ năng lực, kinh nghiệm và chưa từng thực hiện dự án nào về lĩnh vực ethanol, nhưng từ trước khi Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (PVB) triển khai lựa chọn nhà thầu cho Dự án Ethanol Phú Thọ, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), bị cáo Đinh La Thăng đã dùng ảnh hưởng của mình, định hướng việc giao thầu cho PVC theo đề nghị của bị cáo Trịnh Xuân Thanh. Tại nhiều cuộc họp do bị cáo Đinh La Thăng chủ trì thì bị cáo đều kết luận, chỉ đạo, gây sức ép buộc PVB hoàn tất các thủ tục chỉ định thầu và ký hợp đồng với Liên danh nhà thầu PVC/Alfa Laval/Delta-T.

Thực hiện chỉ đạo của bị cáo Đinh La Thăng, PVB đã không tổ chức đấu thầu theo kế hoạch mà lập hồ sơ để chỉ định thầu cho Liên danh PVC/Alfa Laval/Delta-T. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu và Tổ chuyên gia giúp việc thẩm định đấu thầu đều biết rõ các tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm mà Liên danh nhà thầu PVC/Alfa Laval/Delta-T đã bị đánh giá không đạt. Nhưng với mục đích chỉ định thầu cho liên doanh nhà thầu này theo chỉ đạo của bị cáo Đinh La Thăng nên Vũ Thanh Hà đã có định hướng, chỉ đạo các thành viên 2 tổ chuyên gia trên không đưa vào hồ sơ yêu cầu tiêu chí đánh giá về năng lực, kinh nghiệm (đã được đánh giá là không đạt trong giai đoạn sơ tuyển trước đó) nhằm chỉ định cho liên danh nhà thầu này được trúng thầu, trái các quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, do Liên danh PVC/Alfa Laval/Delta-T không đủ năng lực nên Dự án Ethanol Phú Thọ liên tục bị chậm tiến độ. PVC sau đó cũng có báo cáo thừa nhận Liên danh PVC/Alfa Laval/Delta-T không đủ năng lực để thực hiện dự án.

Tháng 3/2013, PVC đã đơn phương dừng thi công dự án và chưa có hạng mục nào hoàn thành. PVC đưa ra lý do cho việc dừng dự án là đơn vị gặp nhiều khó khăn về tài chính, hoàn toàn chưa có kinh nghiệm quản lý và kết nối các giao diện về công nghệ...

Hành vi làm trái các quy định của các bị cáo trong vụ án này đã gây ra thiệt hại cho PVB tổng cộng 543 tỷ đồng.