Tháng 42024

49 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024)

Những bước tiến công thần tốc, từng cánh quân bộ đội giải phóng tiến về sào huyệt cuối cùng của chính quyền Sài Gòn. Trưa ngày 30/4/1975, cổng Dinh Độc Lập đã bị húc đổ. Lá cờ của Quân Giải phóng đã tung bay ngay tại tổng hành dinh của chính quyền Sài Gòn lúc 11h30 phút trong niềm hân hoan, chờ đón của cả dân tộc. Từ đây, miền Nam đã hoàn toàn giải phóng, non sông Việt Nam thống nhất một dải.

[Ảnh trên: 11h30 phút ngày 30/4/1975, xe tăng quân Giải phóng băng qua cánh cổng sắt, đánh chiếm Phủ Tổng thống ngụy Sài Gòn, sào huyệt cuối cùng của quân địch, kết thúc oanh liệt cuộc trường chinh 30 năm chống ngoại xâm của dân tộc. Ảnh: Mai Hưởng-TTXVN]

Chiến thắng 30/4/1975 không chỉ chứng minh trí tuệ và tài thao lược của Đảng ta trong lãnh đạo và chỉ đạo chiến tranh cách mạng, mà còn chứng minh tinh thần quật khởi của người dân Việt Nam trong đấu tranh chống ngoại xâm. Chiến thắng đã chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta, mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc - kỷ nguyên của hòa bình, độc lập dân tộc, cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

  • Chia sẻ: