Tháng 52024

Đồng chí Đào Duy Tùng - Người cộng sản kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng

Với 74 năm tuổi đời, hơn 50 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Đào Duy Tùng đã có những đóng góp lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Không chỉ là người chiến sĩ cộng sản kiên trung, một nhà lãnh đạo cao cấp tài năng của Đảng, đồng chí còn có nhiều cống hiến xuất sắc trên mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng ta. Đồng chí sinh ngày 20/5/1924, cách đây tròn 100 năm, tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.  • Chia sẻ: