[Photo] Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính

Hà Nội (TTXVN 2/7/2024) Chiều 2/7/2024, tại Thủ đô Seoul, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (chiều 2/7/2024). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (chiều 2/7/2024). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (chiều 2/7/2024). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (chiều 2/7/2024). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (chiều 2/7/2024). Ảnh: Dương Giang/TTXVN