[Infographics] Từ ngày 1/7/2024, lần đầu tiên người dưới 6 tuổi được cấp thẻ căn cước

Hà Nội (TTXVN 30/6/2024) Một trong những điểm mới của luật Căn cước 2023 là sẽ cấp thẻ căn cước cho người trong độ tuổi từ 0 đến dưới 6 tuổi nếu có nhu cầu. Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.