[Photo] Vẻ đẹp trầm mặc của Quần thể di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn

Hà Nội (TTXVN 07/09/2019) Quần thể di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn - quần thể di tích đền tháp Chăm Pa nằm ở xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, được công nhận là Di sản văn hóa thế giới cách đây 20 năm, ngày 1/12/1999.

  • Quần thể di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn là quần thể di tích đền tháp Chăm Pa nằm ở xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Năm 2019 là tròn 20 năm, Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

  • Vẻ đẹp trầm mặc của những ngôi tháp Chăm cổ kính. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

  • Vẻ đẹp trầm mặc của những ngôi tháp Chăm cổ kính. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

  • Vẻ đẹp trầm mặc của những ngôi tháp Chăm cổ kính. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

  • Những hiện vật tại Khu đền tháp Mỹ Sơn. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

  • Vẻ đẹp trầm mặc của Quần thể di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

  • Một ngôi tháp Chăm được trùng tu hoàn chỉnh ở Khu đền tháp Mỹ Sơn. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

  • Những hiện vật tại Khu đền tháp Mỹ Sơn. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

  • Một góc Quần thể Mỹ Sơn. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)