Ngày 18/9/1956 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu 1956.
Người viết
 “Nhân dịp Tết Trung thu
 Thân ái chúc các cháu
 Vui vẻ, mạnh khoẻ,
 Đoàn kết chặt chẽ,
 Thi đua học hành,
 Tiến bộ mau lẹ”./.