Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 18/9/1956

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng từ 2/1951 đến 9/1969; Tổng Bí thư từ 10/1956 đến 9/1960Hồ Chí Minh

Ngày 18/9/1956 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu 1956.
Người viết:

 “Nhân dịp Tết Trung thu
 Thân ái chúc các cháu
 Vui vẻ, mạnh khoẻ,
 Đoàn kết chặt chẽ,
 Thi đua học hành,
 Tiến bộ mau lẹ”./.