Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 30/11 và 1/12/1995