Quảng Nam (TTXVN 16/3/2024) Ngày 16/3, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 và khai mạc Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia 2024.
Thành phố Hội An (Quảng Nam) bên bờ sông Hoài. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự Hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân khu 5, các địa phương trong vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung - Tây nguyên; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp tiêu biểu đầu tư trong tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh: Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 17/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thể hiện tư duy đổi mới, quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn mới phù hợp với định hướng phát triển đất nước, mục tiêu phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung bộ, với tư duy kinh tế xanh, hài hòa với tự nhiên; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nhằm phát triển toàn diện, bền vững.

Tỉnh cần khẩn trương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch chi tiết, khoa học, phù hợp với nguồn lực, điều kiện thực tiễn của địa phương; triển khai các quy hoạch chi tiết, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp, để quản lý thống nhất, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, hiệu quả, phát triển bền vững với tầm nhìn dài hạn. Đồng thời, gắn kết phát triển hạ tầng với phát triển đô thị, công nghiệp; tập trung vào những ngành, như: du lịch, công nghiệp chế biến, dịch vụ logistics, cảng biển, tạo thành hệ sinh thái kinh tế kết nối - Phó Thủ tướng lưu ý.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Chí Thanh khẳng định: Quảng Nam tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và khai mạc Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia 2024 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Qua đó, thể hiện mục tiêu, tầm nhìn chiến lược để tỉnh khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh, bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường sinh thái, từ đó, vững vàng trên hành trình phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Cho rằng công tác lập quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ khó khăn và quan trọng hàng đầu để định hướng mở đường cho sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của Quảng Nam trong hiện tại và tương lai, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong khu vực khảo sát, đánh giá làm rõ các tiềm năng, lợi thế, hạn chế, cơ hội - thách thức của Quảng Nam, cũng như quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quốc gia có tác động tích cực đến sự phát triển để hoàn thành dự thảo quy hoạch; tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo tham vấn ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Trên cơ sở đó, dự thảo đã được Hội đồng thẩm định thông qua, đảm bảo chất lượng, tiến độ và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 72/QĐ-TTg. Quy hoạch được xây dựng trên cơ sở kế thừa, phát triển các quan điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 – 2025); đồng thời cập nhật, bổ sung các quan điểm, định hướng phát triển mới phù hợp với thực tiễn, xu thế của thời đại; qua đó, thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên của tỉnh với mục tiêu cụ thể đến năm 2030 và 2050. Những mục tiêu đặt ra có tính khả thi cao dựa trên các luận cứ khoa học rõ ràng; tuy nhiên đòi hỏi phải có sự đoàn kết, nỗ lực, ý chí quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của Trung ương, sự phối hợp tốt của các địa phương bạn, sự tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân.

Việc tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có ý nghĩa quan trọng để các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà đầu tư, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân biết được các nội dung cơ bản, cốt lõi, nhằm thống nhất cao về nhận thức, hành động, triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo ra nguồn lực mới, cơ hội mới để Quảng Nam cất cánh, trở thành một trong những trung tâm kinh tế, động lực phát triển của khu vực miền Trung và cả nước.

Trong khuôn khổ hội nghị, UBND tỉnh Quảng Nam đã trao 16 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chứng nhận đăng ký đầu tư và thỏa thuận nghiên cứu địa điểm đầu tư cho các doanh nghiệp, với tổng số vốn hơn 20 nghìn tỷ đồng. Các dự án chủ yếu tập trung đầu tư vào khu kinh tế mở Chu Lai.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và các đại biểu đã tham quan triển lãm về đa dạng sinh học tại Quảng trường 24/3 thành phố Tam Kỳ.

Trần Tĩnh