Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Thủ tướng Chính phủ
nước CHXHCN Việt Nam

Trần Lưu Quang

 • Họ và tên: Trần Lưu Quang
 • Ngày sinh: 30/8/1967
 • Ngày vào Đảng: 2/8/1997
 • Quê quán: phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII

  - Phó Thủ tướng Chính phủ (từ 1/2023)

  - Bí thư Thành ủy Hải Phòng (4/2021 - 1/2023)

  - Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng khóa XV (đến 10/2023)

  - Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: Khóa XIV

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 6/1994 - 9/2010: Chuyên viên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp Tây Ninh; Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài; Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND rồi Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

  - 10/2010 - 2/2019: Công tác tại tỉnh Tây Ninh; tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tháng 1/2011, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lần lượt giữ các chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tháng 1/2016, được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng

  - 2/2019 - 4/2021: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tháng 1/2021, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng

  - 4/2021 - 1/2023: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025; Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng, Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)

  - 5/1/2023 - đến nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV. Tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa XV, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026

  - 21/5/2024: Kiêm Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia.

Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Thủ tướng Chính phủ
nước CHXHCN Việt Nam

Trần Lưu Quang

 • Họ và tên: Trần Lưu Quang
 • Ngày sinh: 30/8/1967
 • Ngày vào Đảng: 2/8/1997
 • Quê quán: phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII

  - Phó Thủ tướng Chính phủ (từ 1/2023)

  - Bí thư Thành ủy Hải Phòng (4/2021 - 1/2023)

  - Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng khóa XV (đến 10/2023)

  - Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: Khóa XIV

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 6/1994 - 9/2010: Chuyên viên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp Tây Ninh; Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài; Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND rồi Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

  - 10/2010 - 2/2019: Công tác tại tỉnh Tây Ninh; tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tháng 1/2011, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lần lượt giữ các chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tháng 1/2016, được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng

  - 2/2019 - 4/2021: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tháng 1/2021, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng

  - 4/2021 - 1/2023: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025; Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng, Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)

  - 5/1/2023 - đến nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV. Tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa XV, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026

  - 21/5/2024: Kiêm Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa