Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII (nhiệm kỳ 2018-2023) họp từ ngày 24 đến 26/9/2018 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 947 đại biểu.

Đại hội đề ra mục tiêu “Nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cao, tay nghề giỏi, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh. Hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp; tập hợp, thu hút đông đảo người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam; xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 161 ủy viên. Đoàn Chủ tịch gồm 22 Ủy viên. 

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII.

Phó Chủ tịch gồm các đồng chí: Trần Thanh Hải, Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu. 

Ngày 28/7/2019, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được bầu giữ chức Chủ tịch.

Ngày 12/1/2022, đồng chí Thái Thu Xương được bầu làm Phó Chủ tịch. Ngày 22/3/2023, đồng chí Huỳnh Thanh Xuân được bầu làm Phó Chủ tịch.