Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII ra mắt Đại hội. Ảnh: TTXVN

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027) diễn ra từ ngày 9/3 - 11/3/2022, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”.

Đại hội có 959 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ trên toàn quốc. 

Đại hội nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng; khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội các cấp, nhằm thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ; tạo động lực động viên các tầng lớp phụ nữ phát huy nội lực, khát vọng vươn lên, năng động, sáng tạo, trách nhiệm xây dựng đất nước, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và tổ chức Hội.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIII gồm 155 ủy viên. Đoàn Chủ tịch gồm 31 ủy viên.

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII.

Các đồng chí: Tôn Ngọc Hạnh, Nguyễn Thị Minh Hương, Trần Lan Phương, Đỗ Thị Thu Thảo được bầu là Phó Chủ tịch Hội.